SWOT NRNF 2022

SWOT-analysen deles inn i to deler: interne faktorer (styrker og svakheter) og eksterne faktorer (muligheter og trusler). De interne faktorene er innenfor virksomhetens kontroll, mens de eksterne er utenfor deres kontroll. 

For eksempel for å finne styrkene ved NRNF, kan disse spørsmålene være nyttige:

 • Hva er NRNF god på?
 • Hvilke kompetanser har NRNF?
 • Hvilke positive elementer har NRNF (prosesser, kapital, kundebase, teknologi, logistikk, osv.)?
 • Hvilke fortrinn har NRNF sammenlignet med konkurrenter både innenfor og utenfor bransjen?
 • Hvilke andre sterke sider karakteriserer NRNF?

… og for å kartlegge svakhetene, kan vi spørre: 

 • Hva er NRNF svak på?
 • Hva mangler NRNF av ekspertise, kompetanse og ferdigheter?
 • Hva mangler NRNF av prosesser og verktøy?
 • Hvilke andre svake sider karakteriserer NRNF?

På samme måte som med de interne faktorene, kan hjelpespørsmål være hjelpsomme for å finne de eksterne faktorene ved et NRNF.

For å finne mulighetene:

 • Hvilke nye muligheter har NRNF?
 • Hvilke nye markedsmuligheter og nye målgrupper (kunder) har NRNF?
 • Hvordan kan NRNF skape merverdi for nye målgrupper?
 • Hvordan kan NRNF anvende nye digitale teknologier for å skape mer kundeverdi?
 • Hvilke nye muligheter har NRNF knyttet til ny forbruker-/kundeadferd?

Mulighetene kan også basere seg på svakhetene, ved at vi lager en liste som motvirker eller eliminerer punktene som blir nevnt som svakheter. 

… og for å finne truslene:

 • Hvilke konkurrenter kan utgjøre en risiko og trussel for NRNF?
 • Hvilken risiko er det for at NRNF taper både eksisterende og nye medlemmer?
 • Hvilke trusler vil digitale teknologier innebære NRNF?
 • Hvilke nye forbruker-/kundeadferder vil svekke NRNF?