w

Vi søker traineebedrifter

Traineebedriftene kan være bedrifter i ulik størrelse, fra ulike bransjer eller arbeidsgivere innen offentlig sektor.

For bedrifter
30.09.202007:27 hilde

Ved å etablere traineeprogram ønsker vi å gi arbeidsgivere i regionen anledning til å prøve ny viktig kompetanse. Gi virksomhetene impulser fra faglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomheten for bedriften.  

Vi tar oss av rekrutteringen

Vi har etablert gode kanaler inn til avgangsstudenter i hele landet, og mottar et stort antall søkere. De fleste sender åpne søknader og ønsker å være tilgjengelig for alle jobber innen sitt felt. Søknadene blir fortløpende distribuert videre til de traineebedrifter i programmet.

Informasjon om programmet er kommunisert direkte til studentene per epost – via vårt nettverk av fagansvarlige innen hvert faktultet. Utlysning av ledige stillinger skjer fortløpende.

Yrkesmesser og jobbdager

Trainee Narvikregionen er representert på yrkesmesser og jobbdager som er aktuelle for rekruttering til de ledige stillingene.    

Kommunikasjonsarbeidet og kanaler

Kanaler for formidlingen av de ledige traineestillingene tar utgangspunkt i den enkelte ledige stillings art, bransje og kompetanseområde. Noen aktuelle kanaler:

  • Karrierestart.no
  • Direkte kontakt studenter, studentorganisasjoner, fronter og its learning.
  • NAV.no, på sider hos utdanningsinstitusjoner
  • Facebook og twitter
  • Nyhetsbrev per epost og sms 
Behandle søknader/opptak  

Søknader på de ledige traineestillingene behandles fortløpende etterhvert som de kommer inn. Vi har en tett kommunikasjon med bedrifter og studenter underveis.