18-22 OKT | ARCTIC INNOVATION WEEK 2021

Tema for årets AIW er «tre steg frem». Bærekraft er sentralt. Ellers innovasjon, flinke folk, i lag, ungdom. Involvering av ulike grupper som gründere, næringsliv, samfunnsaktører, akademia, skoler, politikere, det offentlige.

10.08.202112:57 hilde

Program er under utarbeidelse.....

, click to open in lightbox