Link Narvikregionen

Som trainee kan du delta i aktiviteter i Link Narvikregionen. Et tverrfaglig nettverk som skal bidra til å styrke de unges stemme i utviklingen av regionens arbeidsliv og dets rammebetingelser.