Lederkurs med Nordnorsk Lederutvikling

Programleder Frode Mikalsen, NNL, er klar for to spennende dager med lederkurs for traineer i Narvikregionen.

Traineeprogram

Tidsplan: Dato for 2023 kommer (kl. 0830-16 begge dager)
Sted: Narvik
Deltakerpris: Gratis for traineer.

Her er noen områder og tema det to-dagers lederkurset vil ta for seg:

Om det å lede: Energi og entusiasme

En bolk omkring leder- og ledelsesbegrepet. Innom NNL tenkemåte;” Ledelse handler om å skape en verden folk ønsker å tilhøre”. Vi veksler mellom korte foredrag, diskusjoner, gruppearbeid og individuell refleksjon. Sentrale stikkord:

  • Hva er ledelse – og hva er det ikke?
  • Om det å tørre å lede
  • Motivasjon og inspirasjon
  • Grunnleggende menneskelige behov

Organisasjonsperspektivet

Om det å jobbe i riktig retning:

                - Hva er vi til for?
                - Hva skal vi skape?
                - Hva skal være” mitt bidrag”?
                - Hva skal jeg være kjent for

Kunsten å lede seg selv

Lederperspektivet på personutvikling. egne mål og ønsker og karriereambisjoner. leveringsfokus, selvledelseskompetanse. om det å prestere- i et livslangt perspektiv.

Noe konkret å ta med hjem å bruke med en gang

  • Innføring i begrepet Situasjonsbestemt ledelse
  • Praktisk anvendelse i medarbeiderutviklingsperspektivet 


Programleder er Frode Mikalsen - Nordnorsk Lederutvikling.

Frode Mikalsen
Nordnorsk Lederutvikling