Ta fagbrev som yrkessjåfør mens du er i jobb

Målgruppe: Yrkessjåfører som har arbeidserfaring fra buss-, gods- og persontransport.

Fagbrev yrkessjåfør

La dine ansatte ta fagbrev som yrkessjåfør mens de er i jobb!

Karriereveiledning og 80 timers fagkurs. 
Tilbudet er gratis

Tidsplan:

Mai/juni 2023 - Karriereveiledning gjennomføres.
August/september - Oppstart fagkurs – fysiske samlinger og digitalt, veksler mellom dagtid/ettermiddag.
Vår 2024 - Eksamen  

Kjerneelementer i opplæringen:
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Transportoppdrag og dokumentasjon
  • Teknologi- og yrkessjåførkompetanse
  • Trafikkforståelse og samhandling
  • Bærekraftig utvikling

>>  PÅMELDING