Se hva politikerne svarer, del 2 av 5

Hva mener politikerne om næringsfondet?

04.09.201907:29 hilde

Syns ditt parti at størrelsen på næringsfondet er tilstrekkelig?
  

Arbeiderpartiet
I budsjettene fremover bør faste tilskudd gå over driftsbudsjett, slik at næringsfondet kan rendyrkes til sitt formål; utvikling, nyskaping og nye arbeidsplasser.
 
Fremskrittspartiet
Nei.

Høyre
Fondet er ikke tilstrekkelig til nye ideer m.m når så mye er bundet opp.

Kristelig Folkeparti
Nei. Her er det jo også viktig at næringslivet benytter mulighetene de har ved samarbeide med FOU som gjennom prosjekter og virkemidler som Skattefunn osv benyttes. Her kan UIT, Norut, Futurum, Forskningsrådet og Innovasjon Norge bistå med å få arbeidet som gjøres dokumentert og inn i FOU prosjekter.

Liberalistene
Vi mener at næringsfondet er mer enn stort nok som det er. Generelt er vi motstandere at vi skal trekke inn skatter og avgifter for så å omfordele dette på nytt til næringslivet.

Miljøpartiet De Grønne 
MDG har foreslått å endre på bruken av næringsfondet, vi vil ikke at dette skal benyttes til rene driftsmidler for allerede eksisterende bedrifter. Dersom vi ønske å gi fast til slike, må det ta over de ordinære driftsmidlene.

Rødt
Ja, i forhold til kommunens økonomi.

Senterpartiet
Nei. Næringsfondet i den nye kommunen vil øke med ett par millioner som følge av sammenslåing. På sikt må vi søke å kunne øke næringsfondet.

Sosialistisk Venstreparti 
Størrelsen på næringsfondet er ikke problemet, men bruken av det. SV har i en årrekke påpekt at mesteparten av fondet går til faste tilskudd eller drift. Dette er et problem som hindrer vekst og utvikling. Målet må være at Næringsfondet i sin helhet kan benyttes til å skape ny næring og nye arbeidsplasser.
 
Venstre
Nei. Det bør jobbes med å få økt næringsfondet. Det bør evt ses på om man kan finne noen form for spleiselagsløsning mellom kommune, fylkeskommune og næringsliv.  
   

Er innretningen med at politikerne fordeler stort sett hele næringsfondet til ulike formål, i stedet for at fondet er søkbart for næringslivet, en innretning som også vil gjelde for næringsfondet til Nye Narvik, eller vil ditt parti endre på dette?
  

Arbeiderpartiet
Fondet bør være søkbart, næringsavdelingen/Futurum bør gjøre saksbehandling med innstilling, og politikere kan på et faglig næringsgrunnlag beslutte.

Fremskrittspartiet
FRP vil søke å øke næringsfondets størrelse slik at det både kan finansiere Futurums næringsarbeid etc og brukes direkte til utvilking av nytt næringsliv og nye arbeidplasser.

Høyre
Må tas opp til vurdering i kommunestyret tidlig i perioden.

Kristelig Folkeparti
Da mesteparten går til Futurum og de som kommunens næringsavdeling bistår og hjelper næringslivet tror vi midlene vi har er ganske godt annvendt. Vi har i Narvik desverre lite å rutte med og gjør det vi kan for å få berdre økonomi. Som far sa "Når krybba e tom bites hæstan" Her må det prioriteres knallhardt, noe som budsjettene gjennspeiler. Det er bedring på vei og ny ungdomsskole og barneskole må realiseres først med de midlene vi har. Vi tror også at nyskolene vil gi bolyst som kommer næringslivet tilgode.

Liberalistene
Liberalistene mener at alt skal være søkbart og det skal ikke være noen forfordeling av noe slag.

Miljøpartiet De Grønne 
Ja, se ovenfor.

Rødt
Nei, Rødt vil ikke endre på dette.

Senterpartiet
Sp vil jobbe for at næringslivet får bedre tilgjengelig/søkbart for næringslivet.

Sosialistisk Venstreparti 
Dagens ordning i Narvik kommune er uforutsigbar for næringslivet og til hinder for at vi som politikere kan bidra skikkelig når det kommer gode initiativer. SV mener det burde være et tydelig skille mellom hva som er søkbart til næring og hva som skal brukes til drift og administrasjon.
  
Venstre
Hele fondet bør være søknadsbasert. Slik at alle gis en lik sjanse til å få tilgang til nevnte midler. 

, click to open in lightbox

Se flere svar: