w

Vertskapsutvikling Narvikregionen

Etablering av kompetanseplattform for vertskapsutvikling i Narvikregionen.

Det gode vertskap
13.02.202011:19 hilde

 
Med et forestående Junior VM i alpint i 2020 og muligheter for VM i alpint 2027, samt en sterk økning i antall cruiseanløp har Narvikregionen som vertskap store oppgaver å ta fatt på. 

Vi har stor tro på at vi med en god organisering i et samarbeid med viktige aktører i regionens kommuner og næringsliv kan legge et godt grunnlag for utvikling av en god vertskapskultur.


For å opprettholde et bærekraftig lokalsamfunn på alle plan må det jobbes kontinuerlig for at stedet skal holde på beboere og bedrifter og tiltrekke besøkende og tilflyttere.

Hvordan vi blir møtt av personer som jobber i front har ofte en direkte medvirkning til vår trivsel. Den responsen disse får fra fornøyde kunder er også et viktig element for deres trivsel.

Vertskap handler om mennesker, møter, relasjoner, tillit og individets evne til å relatere til andre. Vertskap er en inspirerende, effektiv og bærekraftig holdning for å sikre en profesjonell og medmenneskelig imøtekommenhet mot kunder og mellom kolleger.

Vertskap hjelper ledere og medarbeidere å sikre en god servicekultur og en god utvikling av individer og organisasjoner.

Alle vil jo gjøre en god jobb – vi ønsker å rette fokus på det gode vertskap, samt gjøre tilgangen til nødvendig kunnskap lettere tilgjengelig og dermed øke servicegrad og kompetansenivå innen næringsliv og kommune.

Kartlegginger foretatt i prosjekter med fokus på tilflytters tilfredshet og lokalbefolkningens vurdering av servicenivå, gir oss tydelige signaler på at regionen på flere områder har utfordringer mht å levere et godt nok servicenivå på tjenester.

Typisk for flere av virksomhetene er et stort antall deltidsansatte, ansatte som ikke har kjennskap til regionen og hyppige nyansettelser/bytte av personell. Det er krevende å skulle tilby alt personell et godt nok kompetansehevingstilbud.

Vi ser en økning i etablering av nye virksomheter innen handel og reiseliv, flere arbeidsplasser og bedre kommunikasjonstilbud. Vi forventer en økning i antall tilreisende/besøkende som følge av ny bruforbindelse og økt tilgjengelighet.

Relaterte artikler