basecamp

Innkalling til årsmøte i Narvikregionen Næringsforening SA, 31. mai.

27. mai | Tekst : HMN
Til medlemsbedrifter i Narvikregionen Næringsforening.

I starten av årsmøtet vil nestleder i Alpin VM 2029 AS, Eirik Frantzen, gi et innblikk i arbeidet med å få VM alpint til Narvik.

Frantzen er en av flere i delegasjonen fra Narvik, som vil være til stede på Reykjavik under den internasjonale skikongressen, hvor arrangør av VM alpint 2029 offentliggjøres kvelden 4. juni.

Innkalling til årsmøte i Narvikregionen Næringsforening SA
31. mai 2024 kl. 12.00

Sted: Basecamp Narvik (Parkeringsanlegg nedenfor hotellet. Avgiftsbelagt. For av- og pålessing kan snuplassen ved hovedinngangen benyttes.)

Årsmøtedokumenter:

Saker til behandling:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.
3. Styrets årsberetning 2023 for NRNF SA.
4. Regnskap for 2023 for NRNF SA.
5. Bruk av overskudd.
6. Vedtektsendring
7. Fastsettelse av kontingent og serviceavgift.
8. Valg av styre.
9. Fastsettelse av styrehonorar.
10. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
11. Valg av valgkomité (3 medlemmer).

Narvik 25. april 2024
Espen Lund
Styreleder