Thumbs up

Om traineeprogram

Trainee Narvikregionen er et ettårig traineeprogram, som kobler sammen nyutdannede kandidater fra bachelor- og masterstudier, med arbeidsgivere i hele regionen.

Narvikregionen Næringsforening (NRNF) har prosjektansvaret for traineeordningen. Programmet er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune.

Programmet er tett knyttet på arbeids- og næringslivets utfordringer med å rekruttere og beholde ung arbeidskraft med høyere utdanning. Ved å benytte seg av trainee vil bedrifter kunne få muligheten til å tilføre ny og viktig kompetanse.

I dette programmet spleiser vi kandidater og bedrifter fortløpende.

 

Traineen

 • har bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole.
 • ikke mer enn 3 års relevant arbeidserfaring etter endt studie og er under 35 år.
 • kan kommunisere på norsk – både muntlig og skriftlig.


Traineeprogrammet tilbyr deg en kick-start i arbeidslivet! Som trainee får du et skreddersydd kompetanseprogram, en 12 måneders arbeidskontrakt med arbeidsgiver, med muligheter for fast jobb. En traineestilling innebærer konkurransedyktig lønn og muligheter for å få prøvd ut ulike arbeidsområder og roller i bedriften.    
 

Traineebedriften

Kan være virksomheter i alle størrelser og bransjer, private eller offentlige. NRNF inngår en samarbeidsavtale med traineebedrift. Vi besvarer henvendelser, tar imot søknader og lager søkerlister.

Traineebedrift får søkerlister som er relevant for den ledige stillingen. Bedriften er står for utvelgelsen og har arbeidsgiveransvaret. Ved ansettelse avtaler arbeidsgiver og kandidat stillingsinnhold og betingelser.  


Vi ivaretar:

 • Utforming av stillingsbeskrivelser
 • Nasjonal utlysning av ledige traineestillinger
 • Søknadsbehandling
 • Tilrettelegging av kommunikasjon i hensiktsmessige kommunikasjonskanaler.
 • Kompetanseprogram

Stillingen utlyses i disse kanaler:
 • Karrierestart.no
 • Direkte kontakt studenter, studentorganisasjoner, fronter og its learning.
 • NAV (arbeidsplassen.no)
 • Nettsider utdanningsinstitusjoner
 • Facebook, LinkedIn
 • Nyhetsbrev per epost 


Avtaler med traineebedrifter inngås fortløpende og traineestillinger utlyses fortløpende. Felles aktiviteter i kompetanseprogram gjennomføres i perioden mai. 2024 - mai. 2025.

Send en åpen søknad på traineestilling i Narvikregionen

Send en åpen søknad på traineestilling i Narvikregionen

Nyutdannet og klar for en unik start på karrieren? Send en åpen søknad på traineestilling, vi deler din søknad med aktuelle arbeidsgivere i hele regionen - og sender deg oppdateringer.
Les mer
Bli traineebedrift

Bli traineebedrift

Vi rekrutterer nye ansatte til din bedrift!
  
Vi lyser ut stillingen og ivaretar søkere. Dere får tilsendt søkerlister og kan velge aktuelle kandidater.Trainee Narvikregionen er et traineeprogram, som kobler sammen nyutdannede kandidater på bachelor- og masternivå, med arbeidsgivere i Evenes, Hamarøy, Lødingen, Narvik, Steigen.
Les mer