Om oss

Narvikregionen Næringsforening (NRNF) er en interesseorganisasjon for et hundretalls medlemsbedrifter. NRNF arbeider for å hjelpe og ivareta medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.

Org.nr: 975 426 319 

Som medlem i NRNF får du innflytelse gjennom engasjement opp mot styret, sekretariatet, gjennom direkte kontakt på seminarer, informasjons- og planleggingsmøter i bransjeforeningene samt gjennom årsmøtet.

 

  • NRNF skal arbeide med nettverksbygging og lobbyvirksomhet, i samarbeid med myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.
  • NRNF bidra til at Narvikregionens næringsliv får best mulig arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter.
  • NRNF medlemmer representerer et tverrsnitt av regionens næringsliv med om lag 70 prosent av sysselsatte i privat virksomhet. 
  • NRNF bistår medlemmene med faglig service og gir tilbud om kompetansehevende kurs og seminarer.

    
NRNF er også representert i ulike styrer og råd. 
     
Vi ønsker velkommen alle som ønsker å holde seg oppdatert på regionens næringsliv.

 

Våre medlemsbedrifter finner du i 5 kommuner: Evenes, Gratangen, Lavangen, Narvik, Salangen. Vi har et godt samarbeid med Gratangen Næringsforum og Salangen Næringsforening.