om nord

Om:nord kompetanseprogram

Kompetanseprogrammet tilbys fysisk over hele Nord-Norge, og arrangeres av UN Global Compact Norge. Workshops er utviklet for SMB i ulike bransjer, og det er gratis å delta. Oppstart høsten 2023: Workshops 1-3 arrangeres i Harstad, Narvik og Hammerfest.

Mange bedrifter melder at de ønsker mer kompetanse på bærekraft og synes det er vanskelig å vite hvor og hvordan de skal starte. Andre ønsker å kartlegge hva de allerede gjør på bærekraft og kunne dokumentere dette. 

I kompetanseprogrammet til Om:nord får du verktøyene du trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i din bedrift. Gjennomført program gir deg nyttig dokumentasjon som kan benyttes i feks finansierings- og anbudssammenheng. Workshopene arrangeres av UN Global Compact Norge (FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv). 
 

Workshops:
1. Onsdag 25. oktober (kl. 0830-1130). Sted: K49, møterom i U1
2. Onsdag 1. november (kl. 0830-1130). Sted: K49, møterom i 3. etg
3. Torsdag 2. november (kl. 0830-1130).  Sted: K49, møterom i U1
4. Om rapportering og kommunikasjon (dato i 2024 kommer)

  
Kompetanseprogrammet består av fire fysiske workshoper som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess.


På workshopene vil du jobbe med konkrete verktøy der du bruker din bedrift som eksempel. Etter å ha deltatt i programmet vil bedriften din være rustet til å håndtere krav og forventninger knyttet til bærekraft. Bedriften din vil også ha en plan for hvordan dere kan implementere bærekraft i drift og aktiviteter, og oversikt over hvilke muligheter og utfordringer bærekraft presenterer for din bedrift. 
 

Beskrivelse av de første 3 workshops 


Workshop 1+2 | Om: Vesentlighetsanalyse  

Hvor starter man når man skal jobbe med bærekraft i bedriften? Svaret er overraskende enkelt - start med det som gir størst effekt. Slik kan du sikre at du bruker ressurser på de tiltakene som betyr noe sånn at bedriften blir mer bærekraftig og samtidig lønnsom. 

Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi oppfordrer til å stille to fra hver virksomhet. Les mer: vesentlig.no
 

Workshop 3 | Om: Å sette mål

Vi har gjennomført en vesentlighetsanalyse – hva gjør vi nå? Når bedriften har gjennomført en vesentlighetsanalyse og dermed kartlagt de viktigste påvirkningene på mennesker, miljø og samfunn, må den iverksette tiltak for å håndtere disse.