Link

Innmelding i LINK Narvik

Vi ønsker unge i Narvikregionens arbeidsliv og studenter velkommen som medlem i LINK Narvik!
Link Narvik er et tverrfaglig nettverk som skal bidra til å styrke de unges stemme i utviklingen av regionens arbeidsliv og dets rammebetingelser. Med LINK Narvik skal vi gi unge i regionens arbeidsliv og studenter en felles plattform for å bygge personlige og profesjonelle nettverk, åpne dører, og bidra til at flere velger å komme til og bli værende i regionen.

Nettverket skal bidra til tilhørighet, nyskaping, utvikling, muligheter, innovasjon og forretningsutvikling - ved å styrke de unges stemme i utviklingen av regionens arbeidsliv og dets rammebetingelser.

Som medlem vil du blant annet få
  • Tilgang til nye møtearena
  • Oppdatert informasjon om aktuelle saker og prosjekter
  • Kunne fremme saker du brenner for
  • Invitasjon til sosiale aktiviteter i nettverket
Ta kontakt
Ida Mari F. Larsen, leder styringsgruppe LINK Narvik