ITB - viktigere enn noen gang.

Bygge- og anleggsprosjekter kjennetegnes av store investeringer, behov for mange dyktige fagfolk i ulike funksjoner i ulike faser, høye krav til effektiv logistikk, mye usikkerhet, og et sluttresultat som er avhengig av godt samarbeid mellom mange aktører med ulike mål.

BYGGEBØRS 2023

HRP deltar på årets Byggebørs 20. september 2023 med et foredrag ved Direktør DigTek, Asle Kosbergløkk på tema "ITB - viktigere enn noen gang å få kontroll på tekniske installasjoner og leveranser".