Prosjekter Bane NOR høsten 2023 og i 2024

Prosjektsjef Simen Grenersen vil presentere noen av prosjektene og anskaffelsene som ligger i planene for Bane NOR høsten 2023 og i 2024.

BYGGEBØRS 2023
Aktuelle prosjekter: 

Narvik Stasjon:

  • Anskaffelse entreprise jernbaneteknikk.

Fornyelsesprosjekter Ofotbanen:

  • Skinne- og svillebytte
  • Dreneringsarbeid og stikkrennebytter
  • Reparasjoner og bygging av snøoverbygg og rasoverbygg
  • Reparasjoner og bygging av snøskjermer og snøsikringstiltak