Kommende prosjekter

Senior prosjektleder hos Narvikgården AS, Rune H. Pettersen, presenterer noen av de kommende prosjektene.

BYGGEBØRS 2023
Prosjekter:
  • Sykehusveien 3, istandsetting av leiligheter
  • Sentrumsgården, ny fasade/vindusbytte
  • Torvhallen, midlertidig bruk
  • Enrum/ Dybfestjordet, infrastruktur