Styringsgruppen i LINK Narvik

Tirsdag 1. mars 2022 var det Kickoff for styringsgruppen i LINK Narvik, som er satt sammen av personer med ulik bakgrunn og kompetanse.

Skal gjøre Narvikregionen attraktiv for unge i arbeidslivet og studenter

Narvikregionen Næringsforening (NRNF) lanserer LINK Narvik.
Prosjektet er finansiert av Sparebanken Nord-Norges Samfunnsløftet og Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank.

LINK Narvik vil være en prosjektorganisasjon i 2 år hvor det endelige målet er å etablere en driftsorganisasjon som kan stå på egne ben. Mens NRNF er et bedriftsnettverk med bedriftsmedlemskap, vil LINK Narvik være et nettverk med individuelle medlemskap.

Tirsdag 1. mars var det første møte for den nye styringsgruppen, som er satt sammen av personer med ulik bakgrunn og kompetanse. De har allerede gode innspill til saker som skal frontes og nye prosjekter.

Ida Mari F. Larsen er prosjektkoordinator.

Link NARVIKs styringsgruppe:


MÅL FOR ETABLERINGEN:

Målet med LINK Narvik er å gjøre Narvikregionen attraktiv for unge i arbeidslivet, og samtidig gi disse en rolle i fremtidig samfunnsutvikling. Vi skal synliggjøre mulighetene som finnes her, og vi skal skape nye muligheter for fremtiden.

Noen delmål for LINK Narvik:

  • Etablere en attraktiv arena og et nettverk for unge profesjonelle i Narvikregionen.
  • Styrke og synliggjøre de unges stemme.
  • Skape en møteplass for kompetanseutvikling og erfaringsdeling.
  • Være en ressurs for videreutvikling av Narvikregionens næringsliv.
  • Bidra til at regionen oppleves som attraktiv for unge mennesker.


MÅLGRUPPER FOR NETTVERKET:
LINK Narvik skal være den foretrukne møteplass for unge, samfunns- og næringslivsinteresserte som ønsker å utvikle Narvikregionen for fremtiden. 

Med «ung» tenker vi ikke på et tall, men på dem som definerer seg selv som ung.
Vi ønsker hverken en øvre eller nedre aldersgrense for målgruppen. 

LINK Narvik skal være en inkluderende møteplass. Likevel er det ønskelig at vi ser en medlemsmasse som møtes gjennom et felles ønske om å bidra til positiv utvikling. 

  • Unge ansatte i Narvikregionens arbeidsliv
  • Studenter
  • Nye og tidligere deltakere i traineeprogram (traineenarvik.no)
  • Nye og tidligere deltakere i Propellfabrikken (propellfabrikken.no)


KOMMUNIKASJONSKANALER:
Nettsider: linknarvik.no
facebook.com/linknarvik
linkedin.com/groups/9081952