traineer

Om LINK Narvik

Et tverrfaglig nettverk som skal bidra til å styrke de unges stemme i utviklingen av regionens arbeidsliv og dets rammebetingelser.
LINK Narvik har i 2 år er etablert som fast ressursgruppe i næringsforeningen, med egen styringsgruppe og drift. Mens NRNF er et bedriftsnettverk med bedriftsmedlemskap, vil LINK Narvik være et nettverk med individuelt medlemskap.
    
Med LINK Narvik skal vi gi unge i regionens arbeidsliv en felles plattform for å bygge personlige og profesjonelle nettverk, åpne dører, og bidra til at flere velger å komme til og bli værende i regionen. LINK Narvik etableres etter et initiativ av en gruppe unge innbyggere i Narvikregionen som ønsker å etablere et profesjonelt nettverk for unge, samfunns- og næringslivsinteresserte.
Nettverket skal bidra til tilhørighet, nyskaping, utvikling, muligheter, innovasjon og forretningsutvikling - ved å styrke de unges stemme i utviklingen av regionens arbeidsliv og dets rammebetingelser.   
 

Målsetting

Målet med dette prosjektet er å gjøre Narvikregionen attraktiv for unge ressurssterke mennesker, og samtidig gi disse en rolle i fremtidig samfunnsutvikling. Vi skal synliggjøre mulighetene som finnes her, og vi skal skape nye muligheter for fremtiden.  
      
Våre mål:
  • Vi skal etableres som en attraktiv arena og et nettverk for unge profesjonelle i Narvikregionen.
  • Vi skal styrke og synliggjøre de unges stemme, samt øke andel unge i styrene.
  • Vi skal skape en møteplass for kompetanseutvikling og erfaringsdeling.
  • Vi blir en ressurs for videreutvikling av Narvikregionens næringsliv.
  • Vi skal bidra til at regionen oppleves som attraktiv for unge mennesker.
      

Målgrupper


Vi skal være den foretrukne møteplass for unge, samfunns- og næringslivsinteresserte som ønsker å utvikle Narvikregionen for fremtiden. Med «ung» tenker vi ikke på et tall, men på dem som definerer seg selv som ung. Vi ønsker hverken en øvre eller nedre aldersgrense for målgruppen. Link NARVIK skal være en inkluderende møteplass. Likevel er det ønskelig at vi ser en medlemsmasse som møtes gjennom et felles ønske om å bidra til positiv utvikling. 
  • Unge ansatte i Narvikregionens arbeidsliv
  • Studenter
  • Nye og tidligere deltakere i traineeprogram (traineenarvik.no)