w

Om Narvikregionen Næringsforening

Narvikregionen Næringsforening (NRNF) er en interesseorganisasjon for et hundretalls medlemsbedrifter. NRNF arbeider for å hjelpe og ivareta medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.

OM NRNF
26.01.201611:52 Hilde Normark

Org.nr: 975 426 319 

Som medlem i NRNF får du innflytelse gjennom engasjement opp mot styret, sekretariatet, gjennom direkte kontakt på seminarer, informasjons- og planleggingsmøter i bransjeforeningene samt gjennom årsmøtet.

 • NRNF skal arbeide med nettverksbygging og lobbyvirksomhet, i samarbeid med myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.
 • NRNF bidra til at Narvikregionens næringsliv får best mulig arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter.
 • NRNF medlemmer representerer et tverrsnitt av regionens næringsliv med om lag 70 prosent av sysselsatte i privat virksomhet.
 • NRNF er organisert gjennom et styre samt flere fagråd.
 • NRNF bistår medlemmene med faglig service og gir tilbud om kompetansehevende kurs og seminarer.

    
NRNF er blant annet representert i følgende styrer og råd:

 • Futurum AS
 • Kontaktutvalg for næringslivet og kommunen
 • Flyplassutvalget for Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes
 • Utvalget for vekst og utvikling av Narvik Lufthavn, Framnes
 • Stiftelsen Vinterfestuka
 • Nettverk av næringsforeninger i de fire nordligste fylkene 

   
Vi ønsker velkommen alle som ønsker å holde seg oppdatert på regionens næringsliv.

Våre medlemsbedrifter finner du i alle de 8 omliggende kommuner: Ballangen, Evenes, Gratangen, Narvik og Tysfjord, samt et godt samarbeid med Gratangen Næringsforum og Salangen Næringsforening.

Her kan du lese mer om hvordan din bedrift blir medlem: https://nrnf.no/avtale

 

Relaterte artikler