Ta kontakt

Narvikregionen Næringsforening
Org.nr: 
975 426 319
Besøksadresse |
Næringslivets Hus, Kongens gate 49, 2. etg.
Postadresse | Kongens gate 49, 8514 Narvik
Vipps: 92197 (Kurs og konferanser NRNF)  
E-post | 
post@nrnf.no

Direktør: Svein Erik Kristiansen | +47 90 04 43 85 | svein@nrnf.no

Adm. sjef: Hilde M. Normark | +47 94 89 02 22 | hilde@nrnf.no