tl

Ressursgruppe logistikk

Næringslivet i Narvikregionen står foran store utfordringer mht rekruttering av tilstrekkelig mange sjåfører, logstikkarbeidere og maskinkjørere.   

Beliggenhet som sentralt knutepunkt for Nord-Norge med jernbane, havnefasiliteter, god infrastruktur på veg, (nå Hålogalands vegen) og stamflyplass på Evenes, er regionens beste fortrinn. Bjerkvik er knutepunkt mot Troms, og E10 er vegen mot regionen og Vesterålen. 

 

Med bakgrunn i vår kunnskap om kommende utbyggingsprosjekter og oppdrag etablerer Narvikregionen Næringsforening nå en ressursgruppe som skal ta fatt på noen av de utfordringer vi ser i næringen. 
 

Oppgaver ressursgruppe 

  • Kartlegging av faktisk behov for sjåfører, logstikkarbeidere og maskinkjørere  
  • Utprøving av et konsept for helhetlig sjåfør/maskinføreropplæring
  • Holdningskampanje for rekruttering til sjåføryrket 

I dag utdannes på landsbasis bare rundt 300 bussjåfører i året, og mange av dagens sjåfører går av med pensjon de nærmeste årene. Dermed trengs 1000 nye bussjåfører årlig frem mot 2030 dersom de vedtatte politiske målene om å ta fremtidens trafikkvekst kollektivt, sammen med gange og sykkel, skal nås. Det har Urbanet Analyse estimert på oppdrag for NHO. Ressursgruppen består av representanter fra
 

  • NAV
  • OPUS Narvik vgs.
  • Transportbedrifter og utdanningsaktører i regionen